ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 10.00 ΠΜ  Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ .

Advertisements