Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης των σχολείων του Δήμου μας, αποκλειστικά από ίδιους πόρους και χάρη στην ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για τα παιδιά μας και τους δασκάλους τους σε ένα σχολικό περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές.
Συγκεκριμένα έγιναν παρεμβάσεις σε 20 σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια).
Παράλληλα

βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης και εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση για την άμεση έναρξη των εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων». Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και αντικατάσταση μονώσεων και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε διάφορες σχολικές μονάδες του Δήμου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s