Εκδοση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2015 θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 22/6/2015, 14:00.
Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο όπου μπορούν να ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο των 3 ευρώ για κάθε γραπτό δοκίμιο.
Από την Τρίτη 23/6/2015 και μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα δίδονται οι έλεγχοι προόδου των μαθητών/τριών μας.
Την Τρίτη 23/6/2015 και ώρα 9:30 η κ. Ρέππα Βενετία (μαθηματικός) καλεί τους μαθητές των Β3 και Β4 να προσέλθουν στο σχολείο για ένα «τελευταίο μάθημα» στο οποίο θα λυθούν οι ασκήσεις των εξετάσεων και ο κάθε μαθητής θα ενημερωθεί για τα λάθη του.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s