Ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Mε στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές το υπουργείο Παιδείας καλεί

του Διευθυντές όλων των Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας να διοργανώσουν Ασκήσεις Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου , με στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης τα ων Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών.
Το υπουργείο ζητά από τους Διευθυντές μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση της μιας από τις τουλάχιστον τρείς προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας του σχολικού έτους κατά την Ημέρα αυτή, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης τα ων Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s